Welkom bij Fanfare St. Lambertus

Fanfare St. Lambertus Nistelrode is op 1 september 1946 opgericht. Een zeer levendige en actieve vereniging. Vandaag de dag bestaat het korps uit ongeveer 70 musicerende leden. Het Fanfareorkest komt uit in de derde divisie van de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO).
Op deze site vertellen wij u meer over onze vereniging, dirigenten en onze projecten.

Belangstelling?

Om lid te kunnen worden is geen auditie nodig. Wel verwachten we van aspirant-leden een goed muzikaal niveau en gevoel voor humor. Speel je hoorn, bugel, trompet, saxofoon, trombone of percussie, dan ontmoeten we je graag bij onze vereniging. Je kunt je aanmelden via secretariaat@fanfarenistelrode.nl of via ons contactformulier.

Geslaagden bij Fanfare St. Lambertus Nistelrode

Zaterdag 2 juni vonden bij Fanfare St. Lambertus in Nistelrode de muziekexamens plaats. Dit gebeurde onder toeziend oog van de examencommissie van de KNMO (Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie).

Er waren deze dag maar liefst 8 hoornexamens en 1 trompetexamen.

De dag begon met het A-examen en de B-examens op hoorn. Daarna volgden de C-examens op hoorn en het D-examen op trompet. Een D-examen is het hoogst haalbare in de amateurmuziek!
De C- en D-kandidaten sloten hun examen af met een openbaar examenconcert samen met de fanfare; bijzonder voor de hele fanfare.

Een prachtige muzikale prestatie van de kandidaten, maar zeker ook van hun docenten Karen van den Broek (hoorn) en Jos de Kleijn (trompet) die er mede voor zorgden dat ze zo ver zijn gekomen.

Alle kandidaten zijn met mooie cijfers geslaagd. Een resultaat om trots op te zijn!

De geslaagden:
A-examen hoorn:
Femke Pittens
B-examen hoorn:
Fieke Dortmans, Laura van Breemaat, Amy van den Berg
C-examen hoorn:
Elze van den Heuvel, Caitlyn Jacobs, Eline van der Leest, Nine Raijmakers
D-examen trompet:
Stijn van Leuken

Mededelingen

Voor ophalen oud ijzer, bel ons oud ijzer ophaalteam: 06-20836850 of 0412-850940.

Volg ons

Meer informatie en ontwikkelingen: volg ons op facebook en YouTube.

Dagelijks bestuur

Voorzitter: Jan Timmers
voorzitter@fanfarenistelrode.nl
06-53935423

Secretaris: Erik-Jan Raijmakers
secretariaat@fanfarenistelrode.nl
06-10524721

Penningmeester: Bart Jacobs
penningmeester@fanfarenistelrode.nl
06-21426826

Contact

Fanfare St. Lambertus Nistelrode
Secretaris: Erik-Jan Raijmakers
Blauwesteenweg 25
5388 BX Nistelrode

Tel: 06-10524721

Rabobank
NL 34 RABO 0137 1031 23
KvK: 40215173