Informatie opleidingen

Opleidingen 

Fanfare St. Lambertus Nistelrode biedt mogelijkheden voor ieder talent en iedere leeftijd. In de eerste plaats voor de jeugd vanaf ca. 8 tot 18 jaar uit Nistelrode. Maar ook voor volwassenen bestaat de mogelijkheid om aan een muzikale carrière te beginnen of deze te vervolmaken. De opleiding is onder te verdelen in twee delen. We kennen een instrumentale opleiding voor slagwerk en één voor blaasinstrumenten. Daarnaast kennen we aparte theorielessen.

Voordelen
Een opleiding via fanfare St. Lambertus Nistelrode levert voor de leerling een aantal voordelen op:

 • De leerling(e) krijgt een instrument in bruikleen van de muziekvereniging (hiervan kan worden afgeweken). De voorwaarden kunnen per instrumentsoort verschillen. Het maken van een goede instrumentkeuze is dus om meerdere redenen zeer belangrijk.
 • Dankzij de subsidie van de Gemeente Bernheze en de bijdrage van de Stichting Vrienden van fanfare St. Lambertus kunnen we de lesgelden zo laag mogelijk houden.
 • De muzieklessen worden gegeven in Nistelrode.

Instrumentale opleiding

 • Algemeen
  Een goede leeftijd om met het instrumentaal onderwijs te beginnen is (vanaf) circa 9 jaar. We proberen in het begin zoveel mogelijk groepslessen aan te bieden. Maximaal 3 leerlingen, die dan gezamenlijk 30 minuten les krijgen. Individuele lessen duren afhankelijk van de leerfase 20 tot 30 minuten. Aan het begin van het opleidingsjaar zal de docent(e) samen met de leerling(e) en de ouder/verzorger(s) de dag en de exacte tijd van de wekelijkse les vaststellen waarbij er uiteraard rekening gehouden wordt met de schooltijden. We kennen 4 niveaus die afsluiten met een examen, A-B-C of D examen. Het is gebruikelijk om 1 keer in de 2 jaar examen te doen. Hierop wordt je door je docent voorbereid.
 • Opleiding slagwerk
  De opleiding is bedoeld voor leerlingen die slagwerker willen worden bij de slagwerkgroep of bij de fanfare. Er zijn tal van mogelijkheden. Als basisinstrument wordt gestart met de kleine trom. Daarna kan worden doorgestroomd naar andere slagwerkinstrumenten (drumstel, grote trom, etc.) of naar melodisch slagwerk (xylofoon of pauken).
 • Opleiding blaasinstrument
  De opleiding leidt op tot muzikant bij de fanfare. Ook hier zijn er tal van mogelijkheden en instrumenten. We kennen de bugel, trompet, hoorn, trombone, bariton en bas en verder de sopraan-, alt-, tenorsaxofoon. Op het inschrijfformulier kun je je voorkeur kenbaar maken. In overleg met de docenten wordt dan een keuze gemaakt voor het instrument dat het beste bij je past en waaraan bij de fanfare behoefte bestaat.

Theoretische opleiding
De opleidingen slagwerk en blaasinstrument leiden op voor de landelijke A-B-C en D diploma’s. Hiervoor is ook theoretische kennis vereist. Jaarlijks worden de leerlingen die examen gaan doen in groepsverband in ongeveer 15 lessen voorbereid op het examen. Alle theorie die nodig is om muziek te kunnen maken en om uiteindelijk examen te doen wordt dan behandeld.

Jeugdorkest Happy Fiep, Opstapslagwerkgroep en jeugdslagwerkgroep The Rockers
Naast de individuele wekelijkse lessen kennen we ook jeugdorkest Happy Fiep, Opstapslagwerkgroep, jeugdslagwerkgroep The Rockers en verschillende leerlingengroepen. Er wordt van je verwacht dat je meespeelt in de verschillende groepen van de slagwerkgroep of fanfare. Deelname aan jeugdorkest na een half jaar les en het groot orkest vanaf A+ (=diploma A behaald + een jaar les). Dit geldt zowel voor fanfare als slagwerkgroep. Met deze orkesten treden we ook regelmatig naar buiten voor een optreden of concert.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Mayke vd Heuvel tel. 06-49420047 e-mail opleidingen@fanfarenistelrode.nl 

Aanmelden? klik hier op ‘Aanmelden opleiding’

Complete informatiebrochure downloaden? Klik op het pictogram.


Mededelingen

Voor ophalen oud ijzer, bel ons oud ijzer ophaalteam: 06-20836850 of 0412-850940.

Volg ons

Meer informatie en ontwikkelingen: volg ons op facebook en YouTube.

Dagelijks bestuur

Voorzitter: Jan Timmers
voorzitter@fanfarenistelrode.nl
06-53935423

Secretaris: Erik-Jan Raijmakers
secretariaat@fanfarenistelrode.nl
06-10524721

Penningmeester: Bart Jacobs
penningmeester@fanfarenistelrode.nl
06-21426826

Contact

Fanfare St. Lambertus Nistelrode
Secretaris: Erik-Jan Raijmakers
Blauwesteenweg 25
5388 BX Nistelrode

Tel: 06-10524721

Rabobank
NL 34 RABO 0137 1031 23
KvK: 40215173